show

המוסד למבצעים ושירים

שבת 02.11 | 21:00

סיפורי מוסד ממבצעים גדולים מפיו של אבנר אברהם, איש מוסד בעברו

בין לבין שירים וקטעי מעבר של יהודה אליאס

בליווי המפיק המוזיקאלי יהודה הגר - קלידים ואקורדיאון

ונגנים

תופים - אור הגר

בס - נוף אברהם

כלי נשיפה - גיא נחמיאס