show

המוסד - הסיפורים, השירים, ומה שביניהם

שלישי 10.09 | 21:00

איש המוסד לשעבר אבנר אברהם - על מבצעים עלומים מאייכמן ועד אנטבה, העלאת יהודים ועוד

יהודה אליאס - בשירה וקטעי מעבר מקוריים

יהודה הגר - ינצח על המוזיקה עם אקורדיון וקלידים

בליווי אור הגר תופים ונוף אברהם בס