show

על גנטיקה וגימלים

ראשון 01.09 | 19:30

נכון כשנולד תינוק השאלה הראשונה שכולם שואלים היא – "בן או בת?" בדרך כלל התשובה ברורה וההורים מבשרים על בואו או בואה לעולם של בנם או בתם. במקרים נדירים התשובה אינה ברורה ויש ספק לגבי המין ואין למעשה הכרעה חד משמעית האם מדובר בזכר או נקבה. במקרים אחרים, ישנה כביכול הכרעה ברורה אך לאחר זמן קצר או ארוך מתברר שהגדרת המין יותר מורכבת. ולמעשה אין רק זכרים ונקבות אלא הרבה מצבים שונים ומגוונים

במהלך ההרצאה תדעו ותבינו יותר על התמיינות מינית אנושית מהמפגש הראשון של תא הזרע בביצית ועד להתבגרות המינית המתרחשת בתחילת שנות העשרה

ד"ר פלביץ' מתאר את התהליך הגנטי וההורמונלי תוך שימוש בדוגמאות מעניינות מבעלי חיים ומהאדם
אורי פלביץ', ד"ר למדעי החיים מספר על האופן שבו נקבע מין העובר האנושי ומה בתהליך יכול להתרחש בצורה אחרת. בהרצאה יובאו דוגמאות מרתקות על גברים שגילו פתאום שיש להם רחם, על בנות שבגיל 12 הופכות פתאום לבנים, אתלטיות שהתברר שהן לא בדיוק נקבות ועוד דוגמאות אחרות שממחישות שקביעת המין באדם אינה עניין של שחור או לבן. ההרצאה מנתצת את התפיסה הרווחת שיש רק שני מינים (זכרים ונקבות) ומציגה אפשרויות נוספות הקיימות בעולם החי ובבני אדם. בואו להרצאה מרתקת ומעוררת מחשבה על מגוון המינים האנושי