show

מיקה קרני וכפיר בן ליש - הופעה

רביעי 06.12 | 21:00

TASSA X Terminal

מקום ההופעה: TASSA היסוד 4, תל אביב

שעות: 19:30 דלתות 21:00 תחילת הופעה

במקום ישנם מקומות ישיבה משולבת, גבוהה ונמוכה - הושבה לפי סדר הגעה


מיקה קרני וכפיר בן ליש – הופעה

מיקה קרני וכפיר בן ליש חוברים להופעה משותפת שנרקמה במיוחד לתקופה מאתגרת זו

עם שירים אהובים משלהם וגם של אחרים (קלפטר, משינה, סנדרסון, זילבר, החלונות הגבוהים ועוד...)

בהופעה מרגשת שמרוממת את הרוח והנפש