show

אורן ברזילי - מופע אקוסטי

חמישי 23.11 | 21:00

TASSA X Terminal


מקום ההופעה: TASSA היסוד 4, תל אביב

שעות: 19:30 דלתות 21:00 תחילת הופעה

במקום ישנם מקומות ישיבה משולבת, גבוהה ונמוכה - הושבה לפי סדר הגעה


אורן ברזילי - מופע אקוסטי

כל השירים- מהקספרים ועד לסולו

וכמובן כל הסיפורים מאחוריהם

ההכנסות מהמופע

הולכות למטה משפחות החטופים